O Firmie

Helena Musialik-Imiełowska – Biegły Rewident,

działalność gospodarcza wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem KiBR 3953.KibR

Właściciel firmy Helena Musialik- Imiełowska
jest biegłym rewidentem, wpisana na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów – nr legitymacji KiBR 9467

Firma współpracuje z kilku osobową grupą biegłych rewidentów i księgowych zatrudnionych do badania sprawozdań finansowych.

badaniem sprawozdań finansowych, usługi poświadczające, opiniowanie planów przekształcenia spółek, wyceny spółek, organizacja rachunkowości, audytem środków unijnych.