Zakres usług

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych,
 • Audyt zewnętrzny projektów współfinansowanych
  przez Unię Europejską,
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości,
 • Badanie planów połączenia, badanie planów przekształceń
  i innych usług wynikających z przepisów KSH,
 • Wykonanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 • Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
 • audytu programów finansowanych z funduszy UE
 • usługi związane z postanowieniami kodeksu spółek handlowych

W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego zapewniamy możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień.

Skorzystaj z naszej oferty,  a obiecujemy,
że nie będziesz żałował tej decyzji!

badaniem sprawozdań finansowych, usługi poświadczające, opiniowanie planów przekształcenia spółek, wyceny spółek, organizacja rachunkowości, audytem środków unijnych.